Privacy Statement

Dit document betreft het privacy-beleid van Een Heldere Zaak, waarvan Marieke van Voorn de oprichter en eigenaar is. Een Heldere Zaak is gevestigd aan de Westerdorpsstraat 58, 3871 AZ Hoevelaken. Marieke van Voorn is zelfstandig ondernemer, zonder personeel. Het KvK-nummer is: 3212 0438. Het website-adres is: www.eenhelderezaak.nl.

Persoonlijke gegevens van klanten en cliënten

Een Heldere Zaak verwerkt persoonsgegevens van mensen en organisaties die gebruik maken van haar dienstverlening of/of omdat men deze gegevens zelf verstrekt. Een Heldere Zaak verzamelt de volgende persoonlijke gegevens:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht
  • Organisatie en functie
  • Email-adres en telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Eventueel gevolgde leergangen, masterclasses en workshops
  • Bankrekeningnummer

Deze gegevens verzamelt Een Heldere Zaak, om ca. 6 keer per jaar doelgroepgericht een nieuwsbrief te versturen. De persoonlijke gegevens werden tussen de oprichting van Een Heldere Zaak in 2010 en het in gebruik nemen van Mailchimp in maart 2020 verzameld door direct en indirect contact.

Ieder die op 1 maart 2020 in de database staat, heeft bij elke nieuwsbrief kunnen aangeven of ze die nieuwsbrief nog wilden ontvangen. Derhalve heeft ieder die op 1 maart 2020 in de database staat deze zonder verweer ontvangen.

Vanaf maart 2020 worden de persoonlijke gegevens verzameld via de contactformulieren op de website van Een Heldere Zaak en via de Mailchimp nieuwsbrieven.

Voor de facturatie maakt Een Heldere Zaak gebruik van een ander systeem, waarin alleen de noodzakelijke gegevens worden opgeslagen.

Reacties en contactformulieren

Bezoekers kunnen geen reacties achterlaten op de website. Alleen wanneer men zich inschrijft voor een opleiding, kan men een extra vraag stellen of opmerking maken. Marieke van Voorn reageert persoonlijk op elke reactie en zal erna de informatie die in de reactie staat vermeld verwijderen.

Een Heldere Zaak maakt geen gebruik van aparte contactformulieren. Ieder die contact opneemt, zonder zich te willen inschrijven voor een opleiding of de nieuwsbrief, kan een mail sturen naar contact@eenhelderezaak.nl of bellen met 06 – 5158 4245.

Cookies & Mailchimp

Een Heldere Zaak maakt gebruik van technisch en functionele cookies, die geen inbreuk maken op de privacy van bezoekers, maar noodzakelijk zijn voor de technische verwerking van de website en het gebruiksgemak. Een Heldere Zaak maakt geen gebruik van Google Analytics.

Wel zijn er aan het bekijken van de YouTube filmpjes op de website van Een Heldere Zaak cookies verbonden. Iedereen kan zich echter afmelden voor cookies door de internetbrouwer zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Mailchimp toont echter wel statistieken op persoonsniveau over het openen en de klikpercentages van degenen die zonder verweer deel uit maken van de database.

Met wie wordt data gedeeld

De data van Een Heldere Zaak wordt opgeslagen op de Microsoft Cloud. Daarnaast heeft de websitebouwer van Een Heldere Zaak inzicht in de data die via Mailchimp wordt opgeslagen.

Voor webhosting maakt Een Heldere Zaak gebruik van de dienstverlening van D-Hosting. De data, zoals bovenstaand benoemd, wordt bewaard totdat iemand actief aangeeft via Mailchimp of email dat hij of zij niet langer nieuwsbrieven wil ontvangen.

Wanneer Een Heldere Zaak ophoudt te bestaan zal de database worden geleegd en vernietigd, behalve alle gegevens die nodig zijn ten behoeve van de administratie waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt.

Tot slot

Ieder heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft ieder het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Marieke van Voorn van Een Heldere Zaak neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem bij twijfel of vragen contact op via contact@eenhelderezaak.nl.

Amersfoort, maart 2020

Healing leaders

I am Marieke van Voorn and I guide visionary leaders and cyclebreakers to transmute the establisment to co-create a healing and sustainable organization. 

Healing Leaders (2022) originates from Een Heldere Zaak that was founded in 2010.  

Are you interested in my newsletter?
Healing Leaders 

marieke@healingleaders.org

Healing Leaders is based in Amersfoort in the Netherlands.

Photo's: Pauli Puur

Disclaimer
Privacy statement

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies.

Close