Inspiring stories of Healing Organizations

Interviews with healing leaders

Inspirerend voorbeeld 41. Helen Mertens "In deze tijd moet je over je schaduw en ego heen kunnen, willen en durven stappen om de bestaande cultuur te veranderen, by example”

27 september 2023

“Als bestuurder ben ik zacht op de relatie, maar hard op de inhoud, want ik ben tot in mijn haarvaten ook gynaecoloog. Daardoor kan ik heel snel meerdere perspectieven afwegen, een besluit nemen en doorpakken, net als vroeger toen er tijdens een bevalling soms ‘bloed onder de deur’ vandaan kwam”. Blijkbaar houdt Helen ook van medische metaforen om haar heelkundige leiderschap te benadrukken. "Ik heb er geen moeite mee om ‘een been af te zetten’ indien dat het geheel ten goede komt”. 

Inspirerend voorbeeld 40. Anke Huizenga "Consequente aandacht voor wie je bent als mens en voor ieders eigen waarde en bijdrage aan het geheel heeft zijn vruchten afgeworpen"

18 september 2023

"Door het afbreken van bestaande hiërarchische structuren en het samen opbouwen van nieuwe 'platte' structuren hebben we de afgelopen jaren een zelforganiserende organisatie gecreëerd. Er zijn nog maar elf leidinggevenden op een totaal van ca. 2.500 medewerkers, inclusief ikzelf en mijn collega-bestuurder”.

Inspirerend voorbeeld 38. Jochem Bossenbroek "Ten diepste wil ik zelf nadenken, mezelf een beeld vormen en naar mijn eigen innerlijke stem luisteren"

5 september 2023

"Wij gaan er vanuit dat betere voedingskeuzes -op grote schaal- noodzakelijk zijn voor het verlagen van de druk op de gezondheidszorg en de natuurlijk bronnen. De relatie tussen voeding en gezondheid is duidelijk en wetenschappelijk aangetoond. Een gezond voedingspatroon verkleint de kans op allerlei chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en diabetes type 2. Er is grote financiële winst voor zorg- en samenleving te behalen door gezond te eten”. 

Inspirerend voorbeeld 37. Gia Wallinga "Als we de zorg beschikbaar willen houden, moeten we ingesleten patronen ombuigen en de sector anders inrichten"

28 augustus 2023

“Ook Icare gaat steeds opnieuw uitdagingen aan, en hervindt steeds weer een nieuwe balans, meebewegend en vooruit bewegend op de maatschappelijk ontwikkelingen. Wij zijn consequent bezig om de zorgen-voor-reflex bij onze zorgverleners én cliënten om te draaien door uit te gaan van het vertrouwen dat cliënten zelf veel meer kunnen, wanneer we beter luisteren naar hun behoefte".

Inspirerend voorbeeld 36. Ines von Rosenstiel "Ik heb een vanzelfsprekende neiging om datgene wat mist aan te vullen tot het één geheel vormt”

3 juli 2023

“Veel mensen in de medische wereld passen integratieve geneeskunde nog ondergronds toe, maar ik zie steeds meer paddenstoelen uit de grond oprijzen”, geeft Ines lachend aan. "Steeds meer artsen willen en durven hun holistische perspectief op geneeskunde en ‘heel de mens’ te laten zien. Zij vullen de reguliere geneeskunde aan met evidence -based  complementaire behandelingen en leefstijladviezen aan". Het tij is aan het keren nadat Ines en andere early adapters jaren lang tegen de stroom in zwommen.  

Inspirerend voorbeeld 35. Karolien van den Brekel - Dijkstra "Huisartsen dragen bij aan het versterken van veerkracht en aan het zelfhelend vermogen van mensen”

30 juni 2023

“Als huisarts ben ik meer een klankbord en een spiegel voor mijn patiënten. Ik stel vooral vragen zodat patiënten het verband tussen hun eigen gedrag, leefstijl en gezondheid leren inzien. Het spinnenweb van Positieve Gezondheid pas ik dagelijks toe in de praktijk. In korte tijd krijgen ze daardoor inzicht in zes levensgebieden die van invloed zijn op gezondheid en het welbevinden”. 

Inspirerend voorbeeld 34. Dianda Veldman "Wij zijn als Patiëntenfederatie energiek bezig geweest met het doorbreken van hardnekkige patronen"

26 juni 2023

“De afgelopen acht jaar heb ik dicht op beleidszaken gezeten door veel in gesprek te zijn met zorgpartijen en het ministerie van VWS met als doel om de zorg patiëntgerichter te maken. Dianda vertelt het met een logica die past bij haar scherpzinnigheid. “Patiënten hebben geen materiële macht, maar ze hebben wel het morele gelijk. En dat maakt dat we als Patiëntenfederatie hoe dan ook een stem hebben en kunnen inzetten”. 

Inspirerend voorbeeld 33. Candice de Windt "De zorg moet niet langer alles van de patiënt overnemen, omdat zij vaak zelf nog heel veel kunnen".

23 juni 2023

“Mijn missie is om ‘heel de zorg en welzijnssector’ op een positieve manier in de kijker te plaatsen, zodat zij zelf en de maatschappij hun grote waarde voor mens en samenleving weer gaan inzien. Wanneer je kiest voor het werken in zorg en welzijn, kies je voor een job met veel warmte, teamwork en maatschappelijke meerwaarde voor ‘heel de samenleving’. Dat is onnoemelijk waardevol”. 

Inspirerend voorbeeld 32. Luc van Gorp "Ik pleit voor heelheid in de samenleving vanuit de circulaire gedachte dat we allen en samen ‘een’ zijn"

19 juni 2023

“Ik hou van het leven, maar één ding is zeker. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Laten we ons daarom concentreren het leven zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Voor iedereen. De oorspronkelijke intentie van zorg verlenen was op vrijwillige basis en werd uit liefde gegeven, bijvoorbeeld door congregaties. Tegenwoordig wordt zorg door commerciële zorgvoorzieningen gezien als big business, waar men meer bekommerd is om het optrekken van winstmarges in plaats van kwaliteit van zorg. Dat ‘klopt niet’ met hoe het bedoeld is". 

Inspirerend voorbeeld 31. Astrid Posthouwer "Besturen doe ik vanuit mijn natuurlijke interesse in mensen en hun verbinding met elkaar en het grotere geheel".

9 juni 2023

Astrid is geen traditionele bestuurder in de zorg, geeft ze zelf aan. “De Raad van Toezicht heeft lef gehad om voor mij te kiezen. Ik heb geen zorgachtergrond en vermoed dat ze vooral gekozen hebben voor mijn visie op verbindend leiderschap en mijn gevoel van urgentie om nu de organisatie rijp te maken voor de onvermijdelijke transformatie van de zorgsector”.

Inspirerend voorbeeld 30. Katja Hoorn “We begeleiden steeds meer vanuit de levenssfeer van de cliënt, en minder vanuit ons geneeskundige en verpleegkundige kader"

6 juni 2023

“Veel van onze cliënten komen bij ons na een levens ontwrichtende gebeurtenis met lichamelijke kwetsuren zoals een dwarslaesie, hersenletsel maar ook met een diep emotioneel trauma dat gepaard gaat met revalidatie. Ze moeten opnieuw op zoek naar betekenisgeving aan wat er is gebeurd en aan zingeving voor de rest van hun leven". 

Inspirerend voorbeeld 28. Lisette van den Heuvel  ‘We proberen kwetsbare mensen weer in contact te brengen met hun wensen en verlangens"

12 mei 2023

“Ik ben van mening dat het ‘eigen kracht’ denken in het beleid teveel aan het doorschieten is. Wanneer mensen te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen zoals een scheiding of het overlijden van een naaste, kunnen onbewuste angsten de kop op steken die een mens tijdelijk of langer fragiel maken. Kwetsbaarheid hoort bij het leven en mag er zijn".

Inspirerend voorbeeld 27. Elsbeth de Ruijter ‘Ik heb van nature een heel groot vertrouwen in mensen’

1 mei 2023

“Ik kan goed luisteren en tussen de regels door ‘lezen’ welke signalen kloppen en welke ik bij de ander kan laten. Mijn focus is altijd om ‘goede zorg’ als prioriteit te hebben, omdat dat onze organisatie bestaansrecht geeft. ‘Doen wat helpt’ is mijn adagium bij ingewikkelde kwesties. Om die reden geef ik professionals veel ruimte om te handelen naar eigen inzicht, met ‘goede zorg verlenen’ als leidraad”. 

Inspirerend voorbeeld 25. Shequita Kalloe "Vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid zijn waarden die belangrijk zijn voor mij bij organisatieontwikkeling"

17 april 2023

"Sinds we aandacht geven aan organisatietransformatie is ook de positie van HRM aan het veranderen. Ze worden steeds meer een belangrijke businesspartner en voeden ons met hun kennis en wijsheid, zodat het lijnmanagement haar verantwoordelijkheid voor de medewerkers beter kan oppakken. In de nieuwe verhoudingen is het veel helderder dat de organisatie als geheel een kleurrijke missie heeft, voor al haar bewoners en cliënten, terwijl we ervoor grote verschillen zagen per huis in kwaliteit, kwantiteit en organisatie van zorg”.

Inspirerend voorbeeld 24. Jessie Bekkers - Van Rooij “Ik vind de psychologie van de mens veel interessanter dan ‘geld en stenen’"

4 april 2023

"Ik begeleid het proces van ‘care to dare’ om weer VOL-uit te gaan leven, in verbinding, ont-wikkelend en met liefde als basis. We werken daarbij nauw samen met bewoners en vele samenwerkingspartners onder het motto ‘Samen voor een thuis’. Dat realiseren we bijvoorbeeld met onze focus op duurzaam wonen, door bij te dragen aan woongeluk en door intern onze organisatie wendbaar en gezond te houden”.

Inspirerend voorbeeld 21. Claire Vlug "Ons werk voelt als topsport, omdat we ons hele zijn inzetten voor de veiligheid van kinderen”

10 februari 2023

“Wij hebben elkaar en proberen zelf een veilige uitvalsbasis te zijn als organisatiesysteem, omdat we onze missie 'Ieder kind blijvend veilig' willen voortleven. Daarom voelen we ons samen verantwoordelijk voor de gezinnen die worden aangemeld. Want het is topsport wat we hier doen, omdat we werken in een context die grimmig, aangrijpend en taai kan zijn. We kunnen dit alleen omdat we het met passie en professionaliteit vanuit ons zijn doen”.

Inspirerend voorbeeld 20. Michel van Schaik "Voor transformatie van de zorgsector hebben we  ‘coalities van de willing and doing’’ nodig".

20 januari 2023

"De vragen van de samenleving zijn zo complex dat niemand die alleen kan oplossen. Dat geldt voor partijen binnen de zorgsector, maar ook daarbuiten.  Zowel in het sociaal domein als ook in het bedrijfsleven. Het vraagt visie, kennis en enorm veel doorzettingsvermogen om de hindermacht die het zorgsysteem in zich draagt te doorbreken".  

Healing leaders

I am Marieke van Voorn and I guide visionary leaders and cyclebreakers to transmute the establisment to co-create a healing and sustainable organization. 

Healing Leaders (2022) originates from Een Heldere Zaak that was founded in 2010.  

Are you interested in my newsletter?
Healing Leaders 

marieke@healingleaders.org

Healing Leaders is based in Amersfoort in the Netherlands.

Photo's: Pauli Puur

Disclaimer
Privacy statement

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies.

Close