Heel de samenleving

Boek 'Heel de samenleving'

Zeven interventies voor vitaal bestuur in de zorg

Op 23 november 2023 deel ik de eerste boeken uit tijdens de mini-conferentie Helend leiderschap in de samenleving.

Ben jij een pionierende bestuurder of transformatieve leider van veranderingen in het maatschappelijke veld? Wil je graag jouw krachten en kanalen bundelen met andere bestuurders en pioniers? Schrijf je dan in voor deze mini-conferentie.

Kun je niet aanwezig zijn op de miniconferentie, maar wil je wel alvast het boek bestellen, plaats dan alvast een pre-order. 

Mini-conferentie
Helend leiderschap in de samenleving

23 november 2023 | Stadzigt, Meerkade 2a in Naarden (Natuurmonumenten)

Maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn en onderwijs hebben eigenlijk geen tijd om ziek te zijn, omdat ze cruciaal zijn voor heel de samenleving. Toch kampen ze met hun gezondheid. Hoe maak jij ze beter?

Door overregulering, personele uitdagingen, systeemblind leiderschap, verworven rechten en communicatiestoornissen verkeren veel maatschappelijke organisaties in een gezondheidscrisis. Bestuurders die echter uitgaan van vertrouwen, medemenselijkheid centraal stellen én de zeven interventies voor vitaal bestuur integreren in hun leiderschap, kunnen zich ontwikkelen tot leiders die het zelfhelende vermogen van organisaties herstellen.

Op deze mini-conferentie word je geïnspireerd door de inzichten die naar voren komen in het boek ‘Heel de samenleving’ van Marieke van Voorn. Hiervoor interviewde zij 40 prominente bestuurders en pioniers uit de zorg en welzijnssector. Tijdens deze mini-conferentie gaan velen van hen met deelnemers in dialoog over de ‘zeven interventies voor vitaal bestuur’. Gegarandeerd doe jij veel nieuwe inzichten over helend leiderschap voor de samenleving.

Deze leiders begeleiden de dialoogsessies
tijdens de mini-conferentie:

Anke Huizenga

Anke Huizenga

Ouderenzorg

“Consequente aandacht voor wie je bent als mens en voor ieders eigen waarde en bijdrage aan het geheel heeft zijn vruchten afgeworpen”

Hayat Chidi

Hayat Chidi 

Onderwijs en Politie

“Ordening van taken en rollen geeft helderheid en waardigheid in chaotische transformatieprocessen”

Rudolf Keijzer

Rudolf Keijzer 

GGZ en Huisartsenzorg

“Leiderschap met zelfvertrouwen en verwondervermogen leidt tot herstel van verhoudingen”

Melanie Maatman

Melanie Maatman 

Woningbouwcorporatie, Welzijn

“Veiligheid en ruimte om jezelf te zijn begint met vertrouwen en heldere taal”

Shequita Kalloe

Shequita Kalloe 

Ouderenzorg

“Kijken met mildheid en compassie brengt rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid in organisaties”

Claire Vlug

Claire Vlug 

Jeugdbescherming

“Wij zijn er voor de veiligheid van kinderen en voor het gehele gezinssysteem”

Simone Ardesche

Simone Ardesche 

Integratieve zorg

“Begeleiden van patiënten bij het hervinden van zingeving en eigen regie”

Astrid Posthouwer

Astrid Posthouwer 

Ziekenhuiszorg

“Besturen vanuit een natuurlijke interesse in mensen en het grotere geheel”

Aad de Groot

Aad de Groot 

Zorgverzekeraar

“Zorg verzekeren doen wij zijn liever principieel, dan commercieel”

“De zorg heeft geen tijd om ziek te zijn,
daarvoor is ze te belangrijk”

Marieke van Voorn

Over de schrijver Marieke van Voorn

Marieke van Voorn (1970) is opgeleid tot organisatiesocioloog en systemisch veranderkundige. Ze begeleidt als organisatiecoach veranderprocessen in co-creatie met leiders in maatschappelijke organisaties die de ambitie hebben om op een constructieve en bewuste manier de energie en veerkracht van hun organisatie te bevorderen.

Geïnspireerd? Schrijf je direct in voor de mini-conferentie!

Healing leaders

I am Marieke van Voorn and I guide visionary leaders and cyclebreakers to transmute the establisment to co-create a healing and sustainable organization. 

Healing Leaders (2022) originates from Een Heldere Zaak that was founded in 2010.  

Are you interested in my newsletter?
Healing Leaders 

marieke@healingleaders.org

Healing Leaders is based in Amersfoort in the Netherlands.

Photo's: Pauli Puur

Disclaimer
Privacy statement

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies.

Close