Inspirerend voorbeeld 5. Sheila Neijman 'Wij mensen zijn voor geluk geboren'

"Ik gun het iedereen om existentiële angst te transformeren naar liefde voor het leven”.

Marieke van Voorn | marieke@healingleaders.org

26 januari 2022

“Toen ik 10 of 11 jaar was hield ik (al) een spreekbeurt over het heelal en de paranormale wereld”, begint Sheila Neijman ons gesprek dat in het teken staat van haar heel-begaafde procesbegeleiderschap. Haar uitspraak doet me denken aan mijn eigen 10e verjaardag waarop ik superblij was met een wereldatlas die vol stond met informatie over de aarde, sterren en planeten. Gedurende dit interview blijkt steeds hoe Sheila’s ervaringen en inzichten resoneren met de mijne. Fascinerend!

Sheila Neijman is verpleegkundige, psycholoog & gelukscoach. Zij helpt mensen en organisaties groeien naar een hoger geluksbewustzijn. Haar werk als procesbegeleider voor mensen en organisaties is gebaseerd op de Science of Happiness. Zij combineert een holistisch geïntegreerde aanpak waarbij de verbinding tussen hart, lichaam en geest samen zorgen voor peak performance.

Sheila had als jong kind al vele inzichten over de mensheid en onze verbinding met het sterren- en planetenstelsel. “Ik kon ze op mijn basisschool niet kwijt, evenals mijn vele vragen over het geloof. Leerkrachten konden niets met mijn existentiële vragen over het geloof en bijvoorbeeld ’Wie ben ik?’”. Omdat ze op school haar vragen niet kwijt kon, ging Sheila drie blauwe maandagen naar een godsdienstschool. Maar ook daar hadden ze geen antwoord op haar brandende vragen. “Kritische vragen stellen en zelf nadenken werd niet echt op prijs gesteld. Ik werd zelfs weggestuurd, omdat het blijkbaar niet de bedoeling was dat ik buiten de lijntjes van het curriculum ging kleuren. Gehoorzaamheid en luisteren naar de leraar was het adagium. Ik voelde me opgesloten”.  

Heel-begaafd

Sheila werd als kind niet door iedereen begrepen, maar wel door haar zus en enkele vriendinnen. Haar rechtvaardigheidsgevoel bleek anders dan die van anderen. “Ik zie snel of iets klopt of niet”. Onderscheidingsvermogen is een typisch kenmerk van heel-begaafdheid, het vermogen om mensen en systemen te doorzien en begeleiden naar hun essentie en oorspronkelijke intentie. In mijn boek ‘Heel de organisatie. Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie’ introduceer ik dit begrip. 

“In mijn klas zat een meisje met epilepsie dat gepest werd. Wanneer ik voor haar opkwam, stopte het”. Sheila is begaan met haar medemens. Ze heeft een groot hart en een sterke persoonlijkheid, waarmee ze in staat is om destructief gedrag van anderen te stoppen. Met haar grote verantwoordelijkheidsgevoel biedt ze instinctief hulp. “Van jongs af aan kom ik op voor the underdog.  Vroeger nam ik de verantwoordelijkheid nogal eens over, maar daar ben ik mee gestopt. Ik heb geleerd dat wanneer ik ga redderen, ik ook de pijlen op me gericht krijg. “Inmiddels ben ik me altijd bewust van mijn plek en taak en zorg ervoor dat ik mezelf en anderen niet manoeuvreer in een beklemmende positie, zoals ik als kind al ervoer”.  

Medemenselijkheid en geljkwaardigheid

Als directeur van haar eigen zaak ‘Heart 4 Happiness’ streeft Sheila medemenselijkheid en gelijkwaardigheid na bij haar klanten, deelnemers en cliënten. “Ik zie veel verharding in de samenleving en verlies van de essentie en het hart voor elkaar. Veel mensen sluiten hun ogen en hart voor hun eigen existentiële angst en projecteren deze op anderen. Ik gun het iedereen om angst te transformeren naar liefde voor het leven”.

Zelf heeft ze ook haar angsten voor zichtbaarheid overwonnen toen ze besefte dat ze in loondienst niet gelukkig was. Ze koos voor de innerlijk weg naar haar essentie en dat ging via enkele leerzame stappen. “Toen ik eenmaal het besluit genomen had om als zelfstandige aan de slag te gaan, werd ik op slag succesvol met mijn modules en programma’s ‘succesmanagement’ en de S-factor. Ik raakte blijkbaar iets bij mijn klanten, maar realiseerde me na enige tijd dat ik me er zelf niet gelukkig bij voelde, want ‘succes’ hebben of brengen is niet mijn purpose.

Gelukt

De gesprekken met haar zoon en zijn vriendjes van destijds een jaar of 6  bracht Sheila op een ander pad. “Ik ontwikkelde voor kinderen op de basisschool een module ‘Gelukt’, een programma dat ging over ‘hoe kinderen gelukkig worden en blijven’. Spirituele en positief psychologische ontwikkeling voor kinderen én hun leerkrachten. Het programma bood oefeningen voor kinderen en hun leerkracht om elke dag stil te staan bij zichzelf en hoe ze zich voelen”.

Opnieuw had Sheila een onbewust verlangen aangeboord bij velen. Haar programma werd wederom een groot succes en breidde zich verder uit met zakenpartner Mathilde. “We ontwikkelde 12 lessen met modules ‘Geleerd, Gevoeld, Gedaan en Gelukt’. Magisch was het hoe puzzelstukjes samenvielen en hoe als vanzelf de volgende uitdaging op mijn zich aandiende”.  

In 2007 startte Sheila met de eerste opzet van de latere HBO-beroepsopleiding tot werkgelukdeskundige. “Ik was destijds betrokken bij het spiritueel centrum Djoj en kwam in aanraking met Reiki, tantra en andere spirituele stromingen. Mij werd gevraagd om een meer ‘aardse’ opleiding te ontwikkelen. Dat werd de opleiding tot gelukscoach met een examen en accreditatiepunten, zodat er geen vrijblijvendheid in de opleiding sloop. Toen ik ermee begon werkte ik op het randje van mijn comfortzone, maar inmiddels geef ik deze opleiding al 15 jaar. Het maakt mij intens gelukkig dat ik samen met elke groep een ontwikkeling in geluksbewustzijn kan creëren, dat zij het weer doorgeven in hun organisatie of omgeving.

Her-inneren en bewust-zijn

Geluk is een bewustzijnsstaat die van binnenuit komt wanneer mensen zichzelf weer gaan her-inneren wie ze zijn. Wanneer ze zich niet langer identificeren met externe factoren, maar met bewustzijn en het kwantumveld. Hoe bewuster, hoe vrijer, hoe groter het zelfhelende vermogen.

“De mensheid maakte eeuwenlang een bewustzijnsval door”, vertelt Sheila. “We leven nu echter in een tijd waarin het bewustzijn weer verruimt, omdat ontwikkelingen die eeuwenlang in het onderbewuste verkeerden, nu naar de oppervlakte komen. Langzaam gaan we ons realiseren in welke patronen we terecht gekomen zijn en welke rol schuld en schaamte hebben”.

Sheila benoemt drie lagen van bewustzijn, die bepalen vanuit welk perspectief iemand naar de wereld kijkt:

  1. Wijsheid, essentie en bron
  2. Inspiratie en gedrevenheid
  3. Geheugen, intellect en kennis

“In de huidige wereld is men zich vooral bewust van de laag van het geheugen, intellect en kennis, de rationele stem. In het onderwijs en op het werk wordt die laag van bewustzijn vaak rijkelijk gevuld met meer kennis. Hoewel in steeds meer organisaties en in het beroepsonderwijs ook aandacht wordt besteed aan de 2e laag over talenten en drijfveren, blijft de 1e en hoogste laag van bewustzijn - de oorspronkelijke wijsheid, ‘het innerlijk weten’- vaak nog onderbelicht”. Deze derde laag van bewustzijn staat echter centraal bij ‘herstellen van het zelfhelend vermogen van mensen organisaties’.

Sheila vertelt dat het haar essentie is om mensen terug te brengen naar hun hogere geluksbewustzijn met innerlijk weten, innerlijke wijsheid, want op basis van deze innerlijke autoriteit en rust ligt de hoogste vorm van geluk”. Hoe krijgt Sheila dit voor elkaar bij haar deelnemers? “Ik heb geen vast format bij procesbegeleiding, want ik sluit aan bij waar de ander(en) is/zijn. Van daaruit stel ik vragen, breng ik oefeningen in die het bewustzijn verruimen. Ik leer hen luisteren met hun hart zodat hun empathisch vermogen vergroot, door ze vanuit meerdere perspectieven naar situaties te laten kijken. Het is een combinatie van (zelf)bewustzijn en collectief bewustzijn.

Het effect van mijn werk meet ik met vragenlijsten (self questionnaire)”. Sheila ziet steeds dat voorafgaand aan de interventies deelnemers hun bewustzijnsniveau hoger inschatten, dan erna, omdat ze zichzelf enigszins overschatten dan wel zich nog niet bewust waren.

Authenticiteit vergroot het zelfhelend vermogen

“Mijn interventies maken mensen eerlijker en authentieker, waardoor ze meer innerlijk geluk ervaren, beter in balans zijn en beter kunnen los laten. Ze worden meer zichzelf en kunnen de realiteit beter accepteren, worden neutraler en minder veroordelend”. Sheila beschrijft hier eigenlijk de innerlijke weg naar heel-begaafdheid zoals deze ook in mijn boek ‘Heel de organisatie’ aan de orde is.  

Ook staan we stil bij de vele mensen die een hoger bewustzijn nastreven met veel mediatie en spirituele opleidingen, maar die voorbij gaan aan hun eigen gedrag, patronen en verborgen geheimen in hun eigen schaduw. Mensen die zichzelf en anderen willen fixen gaan voor een spirituele bypass, die uiteindelijk leidt tot teleurstelling, omdat je schaduw je altijd weer inhaalt. Mensen die hun diepste pijn hebben aangekeken en doorvoeld, worden steeds vrijer vanbinnen en daarom gelukkiger. “Daarom blijf ik het thema ‘geloof’ razend interessant vinden. Mensen die geloven in zichzelf en daarom ook vertrouwen hebben in anderen, kunnen hun zelfhelend vermogen herstellen en soms zelfs zichzelf genezen”.

Sheila vertelt over dr. Emoto die aantoonde dat de cellulaire structuur van waterkristallen van liefde en boosheid er heel anders uit zijn. Water dat was geprezen en gewaardeerd, werd gerangschikt in prachtige kristallijne structuren. Het water wat niet werd gewaardeerd, liet een gebrek aan symmetrie zien en meer algehele grilligheid. Naarmate mensen op cellulair niveau meer liefde- en gelukkristallen bij zich dragen in plaats van angst of woede, worden ze gezonder en vitaler.

Cellulaire wijsheid

“Ik wilde dat wel eens testen en deed met mijn zoon eens een experimentje met twee potjes rijst”. Tegen het ene potje rijst spraken we elke dag vriendelijke woorden en tegen het andere potje nare woorden. De rijst in het laatste potje werd zwart en in het eerste potje bleef wit. Het maakte ons bewust dat woorden en aandacht er wel degelijk toe doen maar ook dat bewustzijn de moleculaire structuur kan veranderen. Wat een cellulaire wijsheid!”

Zodra intenties en gedachten het lichaam positief en ondersteunend besturen, bloeit de cellengemeenschap op (= groeien). Zodra gedachten het lichaam negatief en beperkend besturen, zal de cellengemeenschap zich gaan beschermen (= overleven). De belangrijkste boodschap is dat woorden en emoties een effect hebben. “Je kunt je voorstellen dat positieve intenties als bijvoorbeeld vriendelijkheid een effect heeft op je eigen geluksbeleving en een rimpeleffect heeft op je omgeving. Wil je bijdragen aan een gelukkigere wereld, laat je positieve rimpelingen stromen”.

We sluiten het inspirerende interview af met Sheila’s hart onder de riem: “Zelfliefde is de sleutel tot een gelukkiger leven, accepteren wie je bent en houden van wie je bent. Er is namelijk helemaal niets mis met jou”. 

'Worden wie je bent', terug naar je essentie als mens en als organisatie staat ook centraal in het boek Heel de organisatie.

Vond je dit interressant?

Marieke van Voorn schreef Het boek ‘Heel de organisatie. Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie’. Ontdek meer over het boek en bestel hem hier.

Healing leaders

I am Marieke van Voorn and I guide visionary leaders and cyclebreakers to transmute the establisment to co-create a healing and sustainable organization. 

Healing Leaders (2022) originates from Een Heldere Zaak that was founded in 2010.  

Are you interested in my newsletter?
Healing Leaders 

marieke@healingleaders.org

Healing Leaders is based in Amersfoort in the Netherlands.

Photo's: Pauli Puur

Disclaimer
Privacy statement

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten