Inspirerend voorbeeld 14. Fawzia Nasrullah "Mijn overvloed-mindset kreeg ik van huis uit mee"

"Als bestuurder moet je de basis op orde hebben en je energie altijd focussen op de medewerkers, zodat zij het beste voor de leerlingen kunnen betekenen. Spirituele diepgang en bewustzijn is daarnaast een extra laag die mij helpt besturen”.

Marieke van Voorn

Marieke van Voorn | marieke@healingleaders.org

23 augustus 2022

Vlak voor de zomervakantie had ik een bijzonder intrigerend gesprek met Fawzia Nasrullah, voorzitter van het College van Bestuur van PCOU Wilibrord. Dat is een onderwijsinstelling voor 30 basisscholen en 12 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht. Daarvóór was ze bijna twaalf jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Youké, een jeugdzorginstelling.

Ik spreek haar over hoe haar leiderschap zowel een organisatie als de leerlingen in Utrecht versterkt. We bespreken vele thema’s die ik ook in mijn boek ‘Heel de organisatie. Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie’ beschrijf.

Helende leiders voelen bewust en onbewust dat ze een bepaalde roeping ofwel een maatschappelijke taak hebben. Op de vraag wat haar leiderschap typeert, start Fawzia het gesprek met: “Ik voel me van kinds af aan betrokken bij maatschappelijke vraagstukken. Ik dacht toen al na over grote thema’s als “Hoe kan ik er aan bijdragen dat íeder mens gelukkig is? Dat er voor iedereen een betere toekomst is”? Fawzia vult lachend aan: “Niet alleen in Nederland, maar ook op wereldniveau. Eigenlijk was ik toen al bezig met het universum”.

PATRONEN DOORZIEN

Gedurende haar hele schoolloopbaan was Fawzia al een zelfstandige, onafhankelijke denker. “Wijs voor mijn leeftijd”, zegt ze glimlachend. “Ik nam niet alles aan wat de leerkrachten, docenten, artsen of hoogleraren vertelden. Ik denk anders dan veel anderen. Later kwam ik erachter dat ik in patronen denk en daardoor gemakkelijker problemen kan doorzien en ook vooruit kan zien, omdat patronen een bepaald wetmatig verloop hebben”.

Fawzia studeerde geneeskunde in Rotterdam en werd jeugdarts. Ze werd al snel gevraagd om leiding te geven aan de sector Jeugd bij de GGD Rotterdam-Rijnmond: “Ik was destijds beginnend jeugdarts. Deze managementfunctie voelde als een zeer grote verantwoordelijkheid, maar ik was gedreven en ben ervoor gegaan. Het leerde me om steeds te blijven reflecteren en steeds opnieuw te schakelen en nooit bij de pakken neer te gaan zitten”.  

“En daarnaast ben ik ook al jaren zumba-lerares!” Fawzia swingt en pakte gedurende haar loopbaan alles op wat ze wil leren. Als zumba-lerares leeft ze zich uit in het geven van dansinstructies. “Ik word daar blij van”. Toen ze in het begin van haar carrière wilde leren spreken voor groepen, ging ze EHBO aan collega’s doceren. Fawzia is veelzijdig: “Ik houd van diepgang, maar ook van breedte, want hoe breder de basis, hoe hoger de top kan zijn”.

INTUÏTIE ALS BASIS

Die breedte en diepgang past Fawzia toe op haar werk. Voorheen bij Youké. “De Wet op de Jeugdzorg die tussen 2009 en 2015 is ingevoerd zorgde ervoor dat een groot deel van onze cliënten overgeheveld werd naar gemeenten. Dat maakte dat 25% van ons budget werd gekort. Ik heb echter al jong geleerd om niet uit te gaan van tekort, want dan raak je verkrampt. Ik ga -mede door mijn opvoeding- uit van overvloed. Deze ‘leven in overvloed’ mindset heb ik binnen Youké zo veel mogelijk in de haarvaten gebracht. Ik denk in mogelijkheden en ik kijk altijd vooruit.

Zo konden we gezamenlijk voorkomen dat er kennis en expertise verloren zou gaan met de transitie van een deel van de jeugdzorg naar gemeenten. Ook hebben we ons overtollige vastgoed anders bestemd en deels goed kunnen verkopen, doordat we tijdig met de gemeente in gesprek gingen. De samenwerking met de gemeente werd een soort partnerschap met dezelfde belangen voor een ‘Sterke jeugd’.

“Als bestuurder moet je de basis op orde hebben en je energie altijd focussen op de medewerkers, zodat zij het beste voor de cliënten of leerlingen kunnen betekenen. Bij ziekte stuurden we steevast een bloemetje. Spirituele diepgang en bewustzijn is een extra laag die mij helpt bij besturen”. Fawzia zet haar intuïtie in: “Wanneer het niet goed voelt, slaap ik er een nachtje over of zeg ik ronduit ‘nee’”. Gedurende haar loopbaan is Fawzia steeds meer op haar intuïtie gaan vertrouwen. “Heel veel patronen hebben een wetmatig verloop, waardoor je op een gegeven moment innerlijk weet wat je te doen staat”. Relativeren helpt ook, aldus Fawzia: “Het is zoals het is. Accepteren van de realiteit helpt mij als bestuurder om krachtig te blijven en steeds opnieuw doelen te stellen en bij te stellen”.

Deze houding maakt het leven gemakkelijker en zorgt ervoor dat Fawzia nooit opgeeft, maar haar wijsheid blijft doorgeven. “Mijn wereld vergaat niet snel. Ik geloof niet in toeval, maar in synchroniciteit. Het geeft mij een ontspannen gevoel dat ik veel begrijp en de betekenis van gebeurtenissen kan inzien. Ook de vervelende. Waaróm zaken een bepaald verloop hebben. Waarom we soms geduld moeten hebben. Waarom juist ik een bepaalde klus of ervaring moest meemaken”.

OORSPRONKELIJKE ROOTS EN INTENTIE

Haar wijsheid en relativeringvermogen komen mede voort uit gebeurtenissen in haar familiesysteem. “Ik ben een dochter van migranten. Mijn ouders kwam in 1962 apart van elkaar per boot naar Nederland, vér vóór de Surinaamse onafhankelijkheid. Met andere woorden: er was en werd niets voor ze geregeld. Het enige dat ze hadden was een koffer met zomerkleding. Ze konden bij een Nederlands gezin op kamers. De hospita heette Maria. Dat is mijn tweede naam geworden, ik heet Fawzia Maria”.

Haar voorouders kwamen uit India, maar haar ouders kwamen beide uit Suriname. “De vader van mijn moeder eerst nog via Brits Gyana”. Fawzia’s Indiase roots met een Surinaams verleden hebben Fawzia geleerd om te vertrouwen op haar eigen wijsheid. “Voor mij  is niets ‘normaal’, want ik zie altijd andere perspectieven. Van mijn familie kreeg ik islamitische en hindoestaanse waarden mee, maar ook katholieke. Mijn moeder moest destijds om te kunnen studeren, lid worden van de katholieke kerk om toegang te krijgen”.

DENKEN EN HANDELEN VANUIT OVERVLOED

Ook veerkracht en creatief oplossingsvermogen kreeg Fawzia van huis uit mee. “In de eerste jaren van mijn leven hadden we het niet breed thuis. We leefden een tijd lang tegen de armoedegrens aan. Dat was pittig, maar mijn ouders dachten toen al in overvloed en waren zeer inventief en veerkrachtig. Toen vanaf 1975 steeds meer Surinamers naar Nederland kwamen, hadden we het nog altijd niet breed, maar iedereen kon altijd komen logeren en mee-eten. Mijn ouders maakten andere Surinamers wegwijs in Nederland. Van mijn ouders heb ik geleerd om te delen, ondanks schaarste, want zo creëer je overvloed”.

De wet van aantrekkingskracht

Als je gelooft in overvloed, zie je en creëer je kansen. Je trekt het naar je toe. Wanneer je uitgaat van tekort, verkramp je en zie je juist obstakels. Het maakt dat je overvloed dan van je afhoudt. Om méér overvloed, innerlijke vrijheid en grenzeloze vreugde aan te trekken, is van belang om je eigen onderliggende angst- en gedragspatronen te doorzien en doorbreken. Zo is het zinvol om je denk- en gedragspatronen te transformeren en helen qua geld, liefde, kracht, energie of tijd, zodat je kan: zijn wie je bent, doen wat je hebt te doen (missie waar maken), hebben wat je nodig hebt, krijgen wat je toekomt én leven met innerlijke vrede en vrijheid. Denken en handelen vanuit overvloed creëert vervolgens overvloed voor anderen.

“Ik heb een overvloed mindset. Dat klinkt magisch, maar ik heb al vele malen meegemaakt dat het zo werkt. Bij voorbeeld bij Youké, want daar creëerden we een organisatie, die ondanks de Wet op de Jeugdzorg financieel gezond bleef. Ondanks bezuinigingen bleven wij denken vanuit eigen kracht, mogelijkheden en kansen en overvloed. Kortom: Youké bleef in alle veranderingen overeind. Nu bij PCOU Wilibrord, waar we te maken hebben met allerlei uitdagingen waaronder een tekort aan leraren, kies ik ervoor om te blijven denken in mogelijkheden. We zijn inventief en zoeken de samenwerking op met allerlei partijen. Een voorbeeld daarvan is de onderwijsambassadeurs”.

Onderwijsambassadeurs

Het driejarige project OnderwijsAmbassadeurs is in september 2020 gestart in Utrecht, met als doel te zorgen voor een duurzame verbinding tussen scholen en de samenleving. Voor scholen is het niet altijd gemakkelijk zo’n verbinding tot stand te brengen, maar dit project maakt dat mogelijk. Via onderwijsambassadeurs kunnen scholen inspirerende mensen gestructureerd een rol geven bij de ontwikkeling van leerlingen.

Als het project haalbaar blijkt en meerwaarde biedt voor scholen, hebben alle (Utrechtse) scholen dan de mogelijkheid om hun onderwijs anders te organiseren met behulp van onderwijsambassadeurs.

Fawzia vertelt verder: “Daarnaast werk ik samen met mijn medebestuurder Andries Mulder en met onze scholengroep aan onderwijsvernieuwing. We ontwikkelen o.a. digitale methoden , zodat we aan blijven sluiten bij de jonge generaties die anders (willen en kunnen) leren dan wij vroeger. Wij zien dat de docent van de toekomst meer een gids van leerlingen is die zo meer zelf wegwijs worden in de leerstof en in het leven. We verwachten dat dit voor zowel docenten als leerlingen bijdraagt aan meer werk- en leergeluk én voor elke leerling de beste ontwikkelkansen”. Dit motto van PCOU Wilibrord komt overeen met de droom die Fawzia als kind als had: ‘Het mooiste wat je in het leven kunt worden is jezelf’.

Fawzia’s droom komt heel mooi overeen met de missie van mijn eigen boek en werk: ‘Her-inner jezelf, zodat je wordt wie je bent’. Dat geldt wat mij betreft voor zowel mensen als voor organisaties. Het ‘worden wie je bent’ een voorwaarde voor het herstellen van het zelfhelend vermogen (revitaliseren) van organisaties.

Het boek 'Heel de organisatie. Hestel het zelfhelend vermogen van de organisatie' is verkrijgbaar via de betere boekhandel, Managementboek online en via de website van Healing Leaders

Vond je dit interressant?

Marieke van Voorn schreef Het boek ‘Heel de organisatie. Herstel het zelfhelend vermogen van de organisatie’. Ontdek meer over het boek en bestel hem hier.

Healing leaders

I am Marieke van Voorn and I guide visionary leaders and cyclebreakers to transmute the establisment to co-create a healing and sustainable organization. 

Healing Leaders (2022) originates from Een Heldere Zaak that was founded in 2010.  

Are you interested in my newsletter?
Healing Leaders 

marieke@healingleaders.org

Healing Leaders is based in Amersfoort in the Netherlands.

Photo's: Pauli Puur

Disclaimer
Privacy statement

This website uses cookies. By using this website, you agree to the use of cookies.

Close